Ana Sayfa
Duyurular
Staj Ücretlerine Devlet Katkısı

STAJ ÜCRETLERİNE DEVLET KATKISI

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerin Ücretlerinin bir kısmının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına ilişkin usul ve esasları kapsamında staj yapan ve ücret alan öğrencilerin işyerlerine “işletmede yirmiden az personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının yüzde 30'unun üçte ikisi, yirmi ve üzeri personel çalışıyor ise asgari ücretin net tutarının yüzde 30’unun üçte biri”  devlet katkısı olarak yatırılacaktır. Buna göre;

Devlet Teşvikinden yararlanmak isteyen işyerlerinin dikkatine!

- Stajyer ücreti net asgari ücretin yüzde 30'undan az olamaz.

- Yatırılan ücret net asgari ücretin yüzde 30'dan fazla olsa dahi verilecek olan devlet teşviki değişmemektedir.

- İşletme de 20'den az personel çalışıyorsa net asgari ücretin yüzde 30'unun 2/3'ü devlet teşviki olarak yatırılacaktır.

- İşletme de 20'den fazla personel çalışıyorsa net asgari ücretin yüzde 30'unun 1/3'ü devlet teşviki olarak yatırılacaktır.

- Bankada kayıtlı olan IBAN no ve IBAN sahibi bilgileri noktası, virgülüne kadar doğru ve eksiksiz yazılmalıdır. Banka IBAN no veya IBAN sahibi hatalıysa eksikse devlet teşviki bankaya yatırılamamaktadır. Para üniversite hesabına geri dönmektedir. Lütfen bu hususlara dikkat ediniz.

ÖRNEĞİN; Şirketiniz bankada YATIRIMCI ANONİM ŞİRKETİ  olarak kayıtlıya bilgi formuna IBAN sahibi kısmına bu isimi yazınız. YATIRIMCI AŞ gibi kısaltma yapmayınız. Şahıs hesapları Mehmet Akif TAŞ olarak kayıtlıysa bu şekilde yazınız. M.Akif TAŞ olarak yazmayınız.

- Öğrenciye maaş yatırıldığına dair banka dekontunun ve bilgi formunun  her ayın 4'üne kadar okulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

- Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışındadır.

 

DEVLET TEŞVİKİ İŞYERLERİNE NE ZAMAN ÖDENİR?

- Bizler okul olarak stajyer öğrencilere ücret ödendiğine dair her ayın 4'üne kadar ödeme belgelerini işyerlerinden veya öğrencilerden istiyoruz.

- Okulumuza ulaşan ödeme belgelerini her ayın 5'i yada 6'sı gibi Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına resmi yazı ile yolluyoruz.

- Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tüm Meslek Yüksekokulu ve Fakültelerden  gelen listeleri topluyor. Ödenecek devlet teşviki toplamı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (YÖK) talep edilmektedir.

- YÖK tüm üniversitelerden ödenek devlet teşviki tutarlarını toplamaktadır. Toplam tutar İŞKUR'dan talep edilmektedir.

- İşyerlerine ödenecek tutar İŞKUR tarafından YÖK'e aktarmaktadır. YÖK Üniversitelere, Üniversitelerde işyerlerinin hesaplarına parayı aktarmaktadır.

- Gecikmeli de olsa işyerlerine devlet teşviki tutarları yatırılmaktadır.