İdari Birimler
Öğrenci İşleri
  ÖĞRENCİ İŞLERİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

  • Öğrenci kayıt işlemleri, Kayıt yenileme işlemleri ve Öğrenci kimlik işlemlerini   yürütmek.
  • Derse yazılma işlemlerini ve Yaz Öğretimi işlemlerini yürütmek.
  • Mazeret İşlemleri, Mezuniyet çalışmaları işlemleri ile ilişik kesme işlemlerini yürütmek.
  • Not yazılım işlemleri, Not itiraz işlemleri ile Mezuniyet ve bitirme belgeleri işlemlerini yürütmek.
  • Öğrenci burs işlemleri, Not Dökümü, Askerlik ve Öğrenci Belgesi hazırlamak.
  • Yazışma işlemlerini yürütmek, Öğrenci sevk işlemleri ve Yıllık istatistiki bilgileri hazırlamak.
  • Arşivlenecek evrakların hazırlanarak Yazı işleri Birimine teslimini sağlamak.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması
    
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi