İdari Birimler
Bölümler Sekreterliği
  BÖLÜMLER SEKRETERLİĞİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

  • Gelen yazıların Bölüm Başkanına iletilmesi.
  • Gelen evrakların kayıt edilmesi ve birim içinde yönlendirilmesi.
  • Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması.
  • Giden evrakların kayıt edilmesi ve suretlerinin dosyalanması.
  • Evrakların ilgili kişi  veya birime teslim edilmesi.
  • Sınav ve Ders Programlarının ilan edilmesi.
  • Derse yazılma işlemleri sonucunda belgelerin toplanması ve Yüksekokul Müdürlüğü'ne    gönderilmesi  Bölüm Başkanı gözetiminde Bölümün yazı işlerinin yürütülmesi.
  • Bölüm Sekreterliği İşlemleri Kontrol Formu'nda belirtilen ilgili faaliyetlerin yürütülmesi.
  • Arşivlenecek evrakların hazırlanarak Yazı işleri Birimine teslimini sağlamak.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
  
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi