İdari Birimler
Yazı İşleri
  YAZI İŞLERİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

  • Yüksekokul Müdürlüğüne gelen tüm evrakların kayıt edilmesi, yazılması ve dağıtımının yapılması işlemlerinin kontrol ve takibinin yapılması.
  • Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Karar Defterlerine yapıştırılması işlemlerinin yapılması.
  • Hasta sevk işlemlerinin yapılması.
  • Personel izin ve rapor takibinin yapılması.
  • Birim arşiv işlemlerinin yapılması.
  • Personel ile ilgili özlük işlemlerinin yapılması (işe başlama v.s)
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
   
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi