İdari Birimler
Mali İşler
  MALİ İŞLER GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

  • Birime gelen her türlü evrakın incelenmesi.
  • Akademik personelin aylık ek ders yüklerinin hesaplanarak puantajlarının yapılması.
  • Yurtiçi- Yurtdışı, geçici-sürekli görev yollukları işlemlerinin yapılması.
  • Yüksekokul bütçesinin hazırlanması.
  • Yüksekokul personeline ait her türlü tedavi ödemelerinin yapılması.
  • Elektrik, doğalgaz, su, telefon faturalarının ödeme işlemlerinin yapılması.
  • Arşivlenecek evrakların hazırlanarak Yazı işleri Birimine teslimini sağlamak.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
    
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi