İdari Birimler
Satın Alma
  SATIN ALMA GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

  • Mal ve Hizmet Alımı işlemlerinin yapılması.
  • Uygunluk onay işlemlerinin yapılması.
  • Yaklaşık maliyet tespitinin yapılması.
  • Satın alma oluru ve onay belgesinin hazırlanması.
  • Çalışma esasları ile ilgili plan ve programların yapılması.
  • Arşivlenecek evrakların hazırlanarak Yazı işleri Birimine teslimini sağlamak.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
  
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi