İdari Birimler
Taşınır Mal Kayıt Kontrol
  TAŞINIR MAL KAYIT KONTROL YETKİLİSİ GÖREV ve SORUMLULUKLARI  

  • Her türlü malzemenin giriş çıkış kaydı, depolama, tasnif, koruma, zimmet, terkin, devir ve sayım işlemlerinin yapılması.
  • Uygunluk onay işlemlerinin yapılması.
  • Çalışma esasları ile ilgili plan ve programların yapılması.
  • Birimlerin talep ettiği ihtiyaç listeleri ile depo mevcutlarının incelenmesi.
  • Kuruma kazandırılan demirbaş ve sarf malzemelerin işlemlerinin yapılması.
  • Mali yıl sonunda evrakların tasnif edilip dosyalanarak birim arşivine kaldırılması.
  • Mali yıl sonunda sayım cetvellerinin hazırlanması.
  • Arşivlenecek evrakların hazırlanarak Yazı işleri Birimine teslimini sağlamak.
  • Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması.
  
© 2013  »  SAKARYA ÜNİVERSİTESİ  »  Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi